Xanthan gum

INIC name:

Xanthan gum

Tỉ lệ sử dụng: 0.1 – 1%
Xuất xứ: Trung Quốc
Danh mục: