Retinol (Vitamin A)

INIC name: Retinol, Hydroxypropyl Cyclodextrin

Tỉ lệ sử dụng:
  • 025 – 0.1% cho sản phẩm dưỡng da hằng ngày
  • 1– 1% cho sản phẩm chăm sóc da đặc trị và chuyên sâu
Xuất xứ: Hàn Quốc