PE 9010

INIC name:

Phenoxyethanol và Ethylhexylglycerin

Tỉ lệ sử dụng:

0.5 – 1%

Xuất xứ:

Pháp

Danh mục: