Gel CMC

INIC name:

Carboxymethyl cellulose

Tỉ lệ sử dụng: 0.5 – 3%
Xuất xứ: Nhật Bản
Danh mục: