Hydroxyethyl Cellulose (HEC)

INIC name:

Hydroxyethyl cellulose

Tỉ lệ sử dụng: 1 – 1.2%
Xuất xứ: Hàn Quốc
Danh mục: