Chiết xuất tảo biển kiribirth

INIC name: Kappaphycus Alvarezii Extract

Tỉ lệ sử dụng:

1% – 5%

Sự kết hợp 1% Kiribirth PG + 1% dẫn xuất Vitamin C hoặc 1% Arbutin sẽ cho hiệu quả làm trắng tốt hơn khi dùng 2% dẫn xuất Vitamin C hoặc 2% Arbutin. Khi tăng tỷ lệ Kiribirth PG sẽ cho hiệu quả càng tốt hơn.

Xuất xứ: Japan