Dầu L22

INIC name:

Jojoba Oil/Macadamia Seed Oil Esters, Squalene, Phytosteryl Macadamiate, Phytosterols, Tocopherol

Tỉ lệ sử dụng:
  • 1 – 5% – sử dụng cho mỹ phẩm
  • 100% – sử dụng dưỡng trực tiếp
Xuất xứ: Mỹ