SLES (Sodium Lauryl Ether Sulfate)

INIC name:

Sodium Laureth Sulfate

Tỉ lệ sử dụng:
  • Nhỏ hơn 20% tùy theo từng sản phẩm
  • 3 – 10% sử dụng trong các sản phẩm làm sạch da
Xuất xứ:

Thái Lan, Singapore