Aquagel 45

INIC name:

Laureth-7 & C13-14 Isoparaffin & Sodium polyacrylate

Tỉ lệ sử dụng:
  • 2 – 5% nếu sử dụng riêng
  • 2 – 2% nếu kết hợp với chất tạo đặc, nhũ hóa khác
Xuất xứ:

Trung Quốc

Danh mục: