ANTI-DANDRUFF COMPLEX

INIC Name: Thymus Serpillum (Thyme) Extract, Adiantum Capillus Veneris Leaf Extract

Tính chất:
Chất lỏng màu vàng đến hổ phách
Tan trong nước.

Tác dụng:
Làm sạch da đầu.
Giảm gàu khô và gàu nhờn.
Giảm ngứa

Ứng dụng: Sản phẩm trị gàu, ngăn gàu…

Liều khuyên dùng: 1-5%

Nhà cung cấp: Greentech

Danh mục: