Lauryl Glucoside

INIC name:

Lauryl Glucoside

Tỉ lệ sử dụng:
  • 10% – 20% đối với sữa rửa mặt
  • 15% – 30% các sản phẩm tắm rửa khác
Xuất xứ:

Malaysia