Vanillyl Butyl Ether (VBE)

INIC name:

Vanillyl Butyl Ether

Tỉ lệ sử dụng:

0.1 – 0.5%. 0.1 % cho môi và các bộ phận nhạy cảm

Xuất xứ:

Trung Quốc

Danh mục: