Polysorbate 20

INIC name:

Polysorbate 20

Tỉ lệ sử dụng: 1 – 20%
Xuất xứ: Ý/Ấn Độ
Danh mục: