Purasal Moist XS

INIC name: Sodium Lactate và Sodium Gluconate

Tỉ lệ sử dụng: 2-5%
Xuất xứ: Hà Lan và Thái Lan
Danh mục: