Dầu Chùm Ngây

Nguyên liệu mỹ phẩm dầu Chùm Ngây – Moringa Oil:

  • Tên Tiếng Việt: Dầu Chùm Ngây
  • Tên Tiếng Anh: Moringa Oil
  • Hàng đặt trước: Có sẵn kho
  • Xuất xứ: Ấn Độ
  • Đóng gói: 1 KG
Danh mục: