Decyl glucoside

INIC name:

Decyl glucoside

Tỉ lệ sử dụng:

2%-50% tùy thuộc vào nhu cầu tạo bọt và làm sạch.

Xuất xứ:

China