Chiết xuất tảo biển

INIC name: Hypnea Musciformis Extract

Tỉ lệ sử dụng: 1-10%
Xuất xứ: Hàn Quốc