Xanthangum Clear

INIC name:

Xanthan Gum Clear

Tỉ lệ sử dụng: 0.1 – 2%
Xuất xứ: Pháp

Danh mục: