Diapon K-SF

INIC name: Sodium Methyl Cocoyl Taurate

Tỉ lệ sử dụng: 5 – 15%
Xuất xứ: Nhật Bản