Glycerin

INIC name: Glycerin

Tỉ lệ sử dụng: 2-10%
Xuất xứ: Malaysia

 

Danh mục: