Nano collagen

INIC name: Hydrolyzed Collagen

Tỉ lệ sử dụng: 0.2 – 2%
Xuất xứ: Hàn Quốc