Potassium sorbate

INIC name:

Potassium sorbate

Tỉ lệ sử dụng:

0.1-0.5%

Xuất xứ:

Pháp, Trung Quốc

Danh mục: