Cetrimonium chloride (CTAC)

INIC name:

Cetrimonium Chloride

Tỉ lệ sử dụng:

1-5%.

Xuất xứ:

Hàn Quốc