Coco Betain (CAB)

INIC name:

Cocamidopropyl betaine

Tỉ lệ sử dụng:

4-40% tùy thuộc vào yêu cầu mức độ làm sạch và tạo bọt.

Xuất xứ: USA