Repoly 415

INIC name:

Sodium Polyacrylate, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7

Tỉ lệ sử dụng:
  • 2 – 5% nếu sử dụng riêng
  • 2 – 2% nếu sử dụng kết hợp với các chất nhũ hóa khác
Xuất xứ:

Trung Quốc