CERAMOSIDES HP

INIC name: Glycosphingolipids & Glycolipids

Tỉ lệ sử dụng: Hàm lượng sử dụng: 0.2% – 0.5%
Xuất xứ: Pháp
Danh mục: