Polyquaternium 7

INIC name:

Polyquaternium 7

Tỉ lệ sử dụng:

2 – 5%

Xuất xứ:

Malaysisa, Trung Quốc

Danh mục: