PhytoCollagen

INIC name:

Acacia Senegal Gum, Glycerin, Aqua (Water)

Tỉ lệ sử dụng:

0,5% – 5%

Xuất xứ:
Hàn Quốc