Sunsphere H-121N

INIC name:

Silica

Tỉ lệ sử dụng:

1-10%

Xuất xứ:

Nhật Bản

Danh mục: