Hydrolyzed collagen

INIC name:

Hydrolyzed Collagen

Tỉ lệ sử dụng: Thường được sử dụng trong khoảng 0.2 – 2%.
Xuất xứ: Pháp