Jojoba aqua (Sáp jojoba)

INIC name: Jojoba Aqua Bio 120

Tỉ lệ sử dụng: 1-5%
Xuất xứ: Mỹ
Danh mục: