RonaCare Ectoin

INIC name: Ectoin

Tỉ lệ sử dụng: 0.2-2%
Xuất xứ: Đức
Danh mục: