SEPILIFT™DPHP

INIC name:

Dipalmitoyl Hydroxyproline

Tỉ lệ sử dụng:

1%

Xuất xứ:

Pháp