Carbomer 940

INIC name:

Carbomer

Tỉ lệ sử dụng: 0.1 – 2%
Xuất xứ: Malaysia
Danh mục: