Cosmagel 305

INIC name:

Sodium polyacrylate, C13-14 Isoparaffin, Laureth -7

Tỉ lệ sử dụng:
  • 3 – 5% nếu sử dụng riêng
  • 5 – 3% nếu dùng chung với chất nhũ hóa hay tạo đặc khác
Xuất xứ:

Trung Quốc

Danh mục: