Methyl paraben

INIC name:

Methylparaben

Tỉ lệ sử dụng:

0.3-1%

Xuất xứ:

Trung Quốc

Danh mục: