DOE 120KC

INIC name:

PEG 120 – Methy Glucose Dioleate

Tỉ lệ sử dụng: 0.5 – 5%
Xuất xứ: Hàn Quốc
Danh mục: