Collagen thủy phân

INIC name: Hydrolyzed Collagen

Tỉ lệ sử dụng: 2-5%
Xuất xứ: Hàn Quốc