Sepimax Zen

INIC name: Polyacrylate Crosspolymer – 6

Tỉ lệ sử dụng: 1 – 3%
Xuất xứ: Pháp
Danh mục: