Hyaluronic acid (HA)

INIC name: Hyaluronic Acid

Tỉ lệ sử dụng: 0.1-2%
Xuất xứ: Hàn Quốc