Allantoin

INIC name:

Allantoin

Tỉ lệ sử dụng:

0.5 – 2%

Xuất xứ:

Ý