Chiết xuất thông đỏ

INIC name: Pine bark extract

Tỉ lệ sử dụng: 1 – 5%
Xuất xứ: USA