Polyquaternium 10 (PQ10)

INIC name:

Polyquaternium 10

Tỉ lệ sử dụng:

0.1 – 2%

Xuất xứ:

Hàn Quốc

Danh mục: