Sepiwhite® MSH

Nguyên liệu mỹ phẩm Sepiwhite® MSH:

  • Tên INCI: Undecylenoyl phenylalanine
  • Nhà cung cấp: Seppic
  • Hàng đặt trước: Có sẵn kho
  • Xuất xứ:
  • Đóng gói: 1 KG