PEG-7 Glyceryl Cocoate

INIC name: PEG 7 Glycerin Cocoate

Tỉ lệ sử dụng: 2-10%
Xuất xứ: Đức và Malaysia
Danh mục: