MIT

INIC name:

Methylisothiazolinone

Tỉ lệ sử dụng:

0.05-0.2%

Xuất xứ:

Trung Quốc

Danh mục: