PolyAquol 2W

INIC name:

Polyglyceryl-2- Stearate, Glyceryl Stearate, Stearyl Alcohol

Tỉ lệ sử dụng: Từ 1% đến 5%.
Xuất xứ: Mỹ
Danh mục: