Tinh dầu vỏ bưởi (Grapefruit Essential Oil)

INIC name:

Grapefruit Essential Oil

Tỉ lệ sử dụng: 1-5%
Xuất xứ:

Việt Nam