Tinh dầu trầu không

INIC name:

Piper Betel Leaf Oi

Tỉ lệ sử dụng:

Không quá 1%

Xuất xứ:

Ấn Độ