Tinh dầu Trầm Hương

INIC name:

Agarwood essential oil

Tỉ lệ sử dụng:

Không quá 1%

Xuất xứ:
Ấn Độ